Checklist

Tijdens de inschrijving vragen we je om enkele documenten aan te leveren. Welke documenten we van je nodig hebben, is afhankelijk van je inkomenssituatie. Hieronder vind je een lijst per situatie. Daarnaast zijn er een aantal algemene aandachtspunten bij het aanleveren van documenten. Lees deze pagina goed door voordat je je documenten toestuurt zodat je zeker weet dat ze aan de richtlijnen voldoen. Om echtheid van de documenten te waarborgen, worden Microsoft Word-bestanden niet in behandeling genomen. Zorg ervoor dat je alle documenten als PDF toestuurt als de makelaar hier om vraagt. 

 

Documenten checklist in loondienst:

 • Kopie paspoort/identiteitskaart
 • Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
 • Recente loonstrook
 • 1 x een bankafschrift van storting salaris (recent)
 • UWV verklaring incl. arbeidsverleden, zie uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken | UWV | Particulieren
 • Recente werkgeversverklaring
 • Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien je momenteel een woning huurt)
 • Recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
 • Jaaropgave hypotheek (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
 • Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar (indien je jouw woning verkocht hebt)
 • Kopie van de (concept) verkoopakte (indien je jouw woning verkocht hebt)
 • Uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie (max. 3 maanden oud)
 • Verklaring SVB (indien inkomsten uit PGB)

Documenten checklist zelfstandig ondernemer:

 • Kopie paspoort/identiteitskaart
 • Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
 • Meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans
 • Gewaarmerkte accountantsverklaring
 • Kopie inschrijving KvK
 • IB60 formulier
 • Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien je momenteel een woning huurt)
 • Recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
 • Jaaropgave hypotheek (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
 • Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar (indien je jouw woning verkocht hebt)
 • Kopie van de (concept) verkoopakte (indien je jouw woning verkocht hebt)
 • Uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie (max. 3 maanden oud)

Documenten checklist indien gepensioneerd:

 • Kopie paspoort/identiteitskaart
 • Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
 • Recente AOW strook en/of jaaropgaaf
 • Recente pensioen strook en/of jaaropgaaf
 • Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
 • Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien u momenteel een woning huurt)
 • Recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien u in het bezit bent van een koopwoning)
 • Jaaropgave hypotheek (indien u in het bezit bent van een koopwoning)
 • Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar (indien u uw woning verkocht heeft)
 • Kopie van de concept verkoopakte (indien u uw woning verkocht heef)
 • Uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie (max. 3 maanden oud)

Tips

Datum ondertekening van het document
Documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van uploaden.

 

Geldigheid
Om echtheid van de documenten te waarborgen, worden word-bestanden niet in behandeling genomen. Zorg ervoor dat je alle documenten als PDF toestuurt.

 

Identiteitsbewijs
Een rijbewijs of verblijfsdocument wordt niet gezien als een geldig identiteitsbewijs. We ontvangen graag een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Let op: het BSN en de pasfoto mogen niet zichtbaar zijn op de kopie van het paspoort of identiteitsbewijs.